เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย กรมการศาสนา พบผู้ป่วย โควิด เผยไปร่วมพิธีทำบุญ

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย กรมการศาสนา พบผู้ป่วย โควิด เผยไปร่วมพิธีทำบุญ

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย กรมการศาสนา ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราวหลังพบผู้ป่วย โควิด 1 ราย ตรวจไทม์ไลน์พบไปพิธีทำบุญ มี ‘อิทธิพล’ ร่วมงานด้วย กรมการศาสนา ได้เผยแพร่เอกสาร ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว หลังจากบุคลากรภายในกรมการศาสนา 1 รายถูกตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา

ซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีข้อความว่า “ตามประกาศกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ 4 เมษายน 2564 

เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แจ้งว่า มีบุคลากรกรมการศาสนาจำนวน 1 ราย ได้ตรวจหาเชื้อจากโรงพยาบาลของรัฐ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 พบเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และขณะนี้ได้ให้ผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษาพยาบาลแล้ว นั้น

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1012.2/13 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 20 19 (COVID 19) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบการ พ.ศ. 2563 กรมการศาสนาจึงขอออกประกาศ ดังนี้

ข้อ 1 ปิดสถานที่ทำการกรมการศาสนา ชั้น 2 เลขที่ 10 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว จำนวน 3 วัน (ตั้งแต่วันที่ 5-7 เมษายน 2564 ) เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคารและพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร

ข้อ 2 สามารถติดต่อประสานราชการระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2564 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของกรมการศาสนาได้ที่ : m-culture0300@saraban.mail.go.th

ข้อ 3 สามารถติดต่อและส่งเอกสาร ณ กรมการศาสนา ชั้น1 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป”

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบไทม์ไลน์ของบุคลากรกรมการศาสนาที่ตรวจพบเชื้อโควิด – 19 วันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 05.30 น- 09.30 น. ไปปฏิบัติงานในพิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน

โดยงานดังกล่าว นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ยังมีพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก

ระบาดเพิ่ม! ชลบุรี พบผู้ป่วย โควิด-19 ใหม่ อีก 7 ราย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ. ชลบุรี) ได้ทำการประกาศถึงการตรวจพบยอดผู้ป่วยเพิ่มเติมของเชื้อไวรัส โควิด-19 อีก 7 รายด้วยกัน

ภายในวันนี้ (5 เมษายน 2564) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ. ชลบุรี) ได้ทำการเปิดเผยรายงานผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ประจำวัน โดยได้พบผู้ป่วยเพิ่มเติมอีก 7 รายด้วยกัน ซึ่งมีทั้งที่ทำการขารับการรักษาตัวจากต่างพื้นที่ 1 ราย และที่มาจากการสังสรรค์ในพื้นที่ กทม. 6 ราย

ในส่วนของรายละเอียดนั้นมีด้วยกันดังนี้

มีการรายงานผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 7 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการมาขอรักษาในชลบุรี 1 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มก้อนของชาวญี่ปุ่นที่ไปร่วมงานสังสรรค์ใน กทม 6 ราย (ไปร่วมงาน กทม 2 ราย และเป็นผู้สัมผัส 4 ราย) โดยเป็นชาวญี่ปุ่น 5 ราย และคนไทย 1 ราย

ทั้งนี้ได้ค้นหาผู้สัมผัสและส่งตรวจหาเชื้อไปแล้ว จำนวน 110 ราย ผลออกแล้ว 20 ราย (ไม่พบเชื้อ 17 ราย พบเชื้อ 3 รายซึ่งรวมในประกาศวันนี้แล้ว รอผล 90ราย) ในวันนี้จะดำเนินการค้นหาผู้สัมผัส สอบสวนโรคเพิ่มเติม

ทั้งนี้ขอความร่วมมือชาวชลบุรีงดไปเที่ยวสถานบันเทิงใน กทม และปริมณฑลในช่วงนี้ เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และนำกลับมาแพร่ระบาดในชลบุรีได้

ขณะนี้ยังมีเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย และอาจมีผู้รับเชื้อเข้าจังหวัดชลบุรี หรืออาจจะมีเชื้อหลงเหลือในจังหวัดชลบุรี ขอให้ทุกท่านยังคงเคร่งครัดในมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ดำเนินกิจกรรมที่มีคนร่วมงานหมู่มากตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมโรค ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมสถานประกอบการ สถานที่สาธารณะ

เป็นการเข้าร่วมชี้แจงในเรื่องกระบวนการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย ว่ามีขั้นตอนของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรและการควบคุมกำกับคุณภาพของวัคซีนที่จะมีผู้มาขอขึ้นทะเบียน ไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นการแถลงข่าวใด ๆ และไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง หรือความไม่พอใจของบริษัทแอสตราเซเนกา แต่อย่างใด

พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ชื่อเดิมว่า ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ และ นิรมล อุ่นพรม เจ้าคุณพระเกิดเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2528 ณ ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นธิดาของนายวิรัตน์ อุ่นพรม กับนางปราณี อุ่นพรม

เจ้าคุณะสินีนาฏสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม จังหวัดน่าน จากนั้น จึงเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 จนจบการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2551 ต่อมาเข้าทำงานเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลอานันทมหิดล เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย